Peter Hess® Klankmethode

Oude en nieuwe kennis

De Peter Hess®-klankmassage is een ontspanningsmethode waaraan oude en nieuwe kennis over de invloed van klanken ten grondslag ligt. Peter Hess, pedagoog en ingenieur technische natuurwetenschappen, houdt zich al sinds 1984 bezig met de invloed van klank op de mens. Vanuit zijn rijke ervaring met klank in Nepal en Tibet ontwikkelde hij een succesvolle klankmethode gericht op de Westerse mens. De Peter Hess®-klankmethoden worden voortdurend verdiept en ontwikkeld in samenwerking met professionals en wetenschappers.

De methode Peter Hess® sluit aan bij de visie van de integratieve geneeskunde (IG). Deze richt zich op gezondheid, welbevinden en mogelijkheden. Binnen IG wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel.

Werkingsprincipe

De werking van de Peter Hess®-klankmethoden is gebaseerd op natuurkundige wetten. Wie een steentje in het water laat vallen, ziet hoe er golfjes ontstaan die zich door het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam, dat ook voor ca. 70% uit water bestaat. Met hun veelheid aan frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen. Een klankmassage heeft een positieve invloed op lichaam, geest en ziel.

De hoofdkenmerken van een Peter Hess® – klankmassage zijn:

  • zachte massage en harmonisatie van het lichaam door klanken
  • positieve beïnvloeding van het bewustzijn
  • groei van de creativiteit
  • versterking van het herstellend vermogen
  • toename van inzicht en levensvreugde

Het lichaam als klankbord

De Peter Hess®-klankmethode is in de eerste plaats een verinnerlijkingsproces. De ontspannende klankmassage voert naar stilte en nodigt uit tot ‘inluisteren’ naar wat het menselijk ‘instrument’ nodig heeft om goed gestemd te zijn.

Ons lichaam is het klankbord van ons leven. Zijn we met onszelf en onze omgeving in harmonie, dan kunnen we ons leven vrij en creatief vormgeven. Zo ervaren we meer zelfvertrouwen. Dat is de basis voor ontspannen zien, horen, voelen, bewegen en waarnemen. Op die manier kunnen we tot ons recht komen, ongeacht onze leeftijd.

Wanneer we uit balans zijn, bijvoorbeeld door stress, zijn we vatbaar voor ziektes. We kunnen ons gespannen en moe kunnen voelen als het ons ontbreekt aan levensenergie en enthousiasme. Dit kan leiden tot emotionele instabiliteit, slapeloosheid, verkramping, ademhalingsstoornissen en verstoring van de stofwisseling.